Oblasti delovanja

CINK, prema svojim osnivačkim dokumentima, ima širok spektar oblasti u kojima deluje. Ipak, vremenom su se neke od njih izdvojile kao dominantne u radu Udruženja. Najveći broj aktivnosti i projekata, prema tome, leži u oblastima:

  • mediji i informisanje
  • socijalna problematika
  • kultura i edukacija
  • društveni aktivizam
  • mladi
  • ranjive grupe
  • rodna ravnopravnost

Veliki broj uspešno realizovanih projekata nam daje za pravo da i dalje nastavimo sa radom.

Print Friendly, PDF & Email