Projekti

Varvarin 2019. – javno informisanje
Uspešnu saradnju sa opštinom Varvarin ostvarili smo i tokom 2019. godine. Za njih smo realizovali još jedan medijski projekat pod imenom "Plodovi Temnića i Pomoravlja - napredak opštine Varvarin kroz razvoj poljoprivrede". Sredstva: =100.000.- din Detaljnije: http://krusevacpress.com/category/projekti/varvarin-2019/
Learn More
Kruševac 2019. – javno informisanje
"EU u mojoj ulici" je projekat koji je realizovan na konkursu za sufinansiranje medija grada Kruševca tokom 2019. godine. Tema su bile evropske nedoumice i stranputice Srbije i Kruševca na putu ka EU. Obrađene su aktuelne teme, a projekat je naišao na odličan prijem. Finansiranje: =250.000.- din Detaljnije: http://krusevacpress.com/category/projekti/krusevac-2019/
Learn More
Letters of friendship – Pisma prijateljstva
"Letters of friendship - Pisma prijateljstva" je zanimljiv projekat koji je CINK realizovao tokom 2018. i 2019. godine. Projekat je finansirala Evropska unija, preko Omadinskog komunikativnog centra iz Banja Luke. Projekat je realizovan u saradnji sa UG Zenicablog iz Zenice kao mlađim partnerom. CINK je bio glavni aplikant i nosilac projekta. Realizacija ovog projekta je dala više značajnih rezultata. Osim medijskih sadržaja koji su objavljivani na tri Internet portala, štampana je knjiga (zbirka tih tekstova), pripremljena i igrana predstava, i pokrenut regionalni portal Prijateljstvo (www.prijateljstvo.com). Finansije: =6.050.- EUR Detaljnije na: http://krusevacpress.com/category/projekti/letters-of-friendship/
Learn More
Kruševac 2018. – javno informisanje
U 2018. godini smo za opštinu Kruševac realizovali projekat pod imenom "Mamurna mladost". Realizovani medijski sadržaji su s bavili problemom alkoholizma među mladima. Projekat je finansiran sa =250.000.- din Detaljnije na http://krusevacpress.com/category/projekti/krusevac-2018/
Learn More
Varvarin 2018. – javno informisanje
"Ekološki izazovi opštine Varvarin u procesu pridruživanja EU" je naziv medijskog projekta koji je CINK realizovao tokom 2018. godine na konkursu za sufinansiranje medija opštine Varvarin. U tekstovima realizovanim tokom realizacije ovog projekta razmatrane su najvažnije ekološke teme opštine Varvarin: vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda, sanacija deponija i edukacija građana. Iznos finansiranja: =50.000.- din Detaljnije: http://krusevacpress.com/category/projekti/varvarin-2018/
Learn More
„EU & You“

Grantove na konkursu „Evropa za mene“ Evropskog pokreta u Srbiji je dobilo 10 organizacija iz različitih krajeva Srbije, lokalne organizacije civilnog društva, bibilioteke, univerziteti i mediji. Među dobitnicima grantova je i Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK koji će realizovati projekat “EU & You”.

Cilj projekta je da se građanima jasno objasni složen proces pristupanja EU, jer raspoložive informacije nisu dovoljne da gradjani shvate ključne politike EU i koliko su one važne. Takođe, cilj projekta je da se adekvatnim informacijama razbiju mitovi i unaprede znanja o EU, posebno medju mladima, dodao je on.

Projekat finansijski podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Dodela malih grantova je deo projekta „Evropa za mene“ koji Evropski pokret u Srbiji sprovodi u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Kraljevo, sa idejom da se ojačaju kapaciteti lokalnih organizacija, ustanova i medija da gradjanima pruže proverene i korisne informacije o evropskim integracijama.

CINK je za ovaj projekat sufinansiran sa 1.800 EUR.

Rezultati projekta se mogu naći na http://krusevacpress.com/category/projekti/eu-and-you/

Learn More
„Who is who in local government in Rasina District?“

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK kao nosilac realizuje projekat “Ko je ko u lokalnoj vlasti u Rasinskom okrugu?” od sredine septembra 2017. godine, u okviru velikog projekta Action SEE i uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Projekat se sprovodi na teritoriji tri lokalne samouprave: Kruševac, Varvarin i Trstenik. Prikupljaju se podaci za profile preko 60 političara iz ovih gradova, a potom će biti publikovani na internet portalima KrusevacPress.rs, RasinskiParlament.com i 037info.net.

Za formiranje profila političara biće korišćeni podaci sa sajtova lokalnih samouprava, novinski tekstovi, baza podataka Agencije za borbu protiv korupcije, arhiva Republičke izborne komisije, podaci Skupštine Republike Srbije i drugi dostupni izvori. Fokus će biti na dosadašnjem političkom delovanju i materijalnom i imovinskom stanju lokalnih političara.

U narednoj fazi projekta “Ko je ko u lokalnoj vlasti u Rasinskom okrugu?”, koji traje do 15.02.2018. godine, biće analizirana obećanja koja su političari davali građanima u nekoliko proteklih godina. I to će, takođe, biti objavljeno na tri Internet portala.

Svi rezultati projekta se mogu pronaći na http://krusevacpress.com/category/projekti/action-see/
Learn More
„Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

U Opštini Ćićevac lokalna samouprava i Udruženje građana “Evrokontakt”, uz finansijsku podršku Evropske Unije, realizuju projekat ”Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija”. Medijski partner projekta je CINK.

Projekat će trajati 20 meseci, do početka februara 2019.godine, a vrednost projekta je 188.107 evra od čega je donacija Evropske Unije 168.986 evra.

Osnovna aktivnost je pružanje usluge pomoć u kući za stare i odrasle stanovnike opštine (45 korisnika), od strane 10 gerontodomaćica kojima ćemo organizovati edukaciju za dobijanje potrebne licence za obavljanje ovog posla. Pružalac usluge će biti određen preko tendera.

Pored toga, uz pomoć eksperata saradnika, preurediće se kompletan normativni okvir za pružanje usluge pomoć u kući i za druge usluge socijalne zaštite. Uvešće se sufinansiranje usluge od strane korisnika, po skali koju će usvojiti posebnim rešenjem Opštinsko veće. Izradiće se i Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Ćićevac.

Learn More
„Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

Partneri na projektu su Opština Ražanj, Centar za socijalni rad Ražanj, Udruženje „Sunčev zrak“ i Udruženje građana „Evrokontakt“ iz Kruševca. CINK na projektu radi kao medisjki partner.

Projekat finansira Evropska unija kroz program „Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ukupna vrednost projekta je 200.336 evra a donacija Evropske unije iznosi 180.302 evra.

Projekat se sastoji od dva segmenta. Prvi je pokretanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe koja je u potpunosti usaglašena sa zakonodavstvom i nacionalnim standardima. Uslugu pomoć u kući pružaće Centar za socijalni rad Ražanj koji ima iskustvo i kapacitete u pružanju usluga te vrste. Centar je angažovao 12 gerontodomaćica koje treba da pružaju uslugu.

Novina u pružanju usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe je sufinansiranje od strane korisnika.

Learn More
„Imam diplomu i slobodan sam“ – partnerstvo sa UG Kneginja Milica

Projekat „Imam diplomu i slobodan sam“ je drugi projekat za koji je Opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske Unije. Vrednost projekta iznosi 181.459,20 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262,79 evra.

Projekat je nastao kao odraz realne potrebe Opštine Varvarin da radi na problemu ranog napuštanja školovanja i izlaska iz sistema obrazovanja. Sastoji se iz dve grupe aktivnosti. U prvoj grupi aktivnosti je stvaranje institucionalnog i normativnog okvira za funkcionisanje intersektorskog tima. Ne zna se koliko dece napušta školovanje po završetku osnovne škole. Zato će biti urađeno istraživanje na osnovu kojeg će se prirediti akcioni plan.

Druga grupa aktivnosti podrazumeva akcije na motivisanju đaka i roditelja da ne odustaju od školovanja do završetka barem srednje škole.

Planirano je nekoliko edukacija za nastavnike i roditelje. U školama će biti organizovane filmske sekcije, literarne i likovne kolonije, sportska takmičenja, informatički kursevi. Najbolja i najaktivnija deca biće nagrađena kompjuterima, fotoaparatima i sličnim nagradama. Takođe je predviđeno opremanje dva dečja kluba, u Biblioteci u Varvarinu i osnovnoj školi u Donjem Krčinu.

CINK i ovoga puta učestvuje kao medijski partner.

Learn More
„Strateško planiranje u Rasinskom okrugu“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

Prema podacima istraživanja koje je sprovelo Udruženje građana “Evrokontakt” u pet lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu trenutno je na snazi samo 17 strateških dokumenata.

Strateško planiranje na lokalnom nivou u Srbiji još uvek nije dovoljno prisutno. Ne postoji dovoljno razvijena svest o značaju strateškog planiranja za lokalni razvoj, budući da ključne osobe na lokalnom nivou uglavnom prepoznaju strateške planove samo kao neophodan uslov za pristup donatorskim sredstvima. Lokalnim samoupravama je i dalje potrebna podrška za izgradnju kapaciteta za strateško planiranje.

Četiri lokalne samouprave (Kruševac, Aleksandrovac, Ćićevac i Trstenik) imaju planove upravljanja otpadom, za desetogodišnji period. Strategije razvoja socijalne zaštite imaju Kruševac i Varvarin, lokalne akcione planove za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji imaju Grad Kruševac i Opština Trstenik, a sve opštine imaju takozvanu “krovnu” strategiju održivog ili ekonomskog razvoja.

CINK projektu doprinosi u nekoliko aktivnosti, ali najviše kroz medijsku podršku.
Learn More
Kruševac 2017. – javno informisanje

"Zašto su nam kolevke prazne? - Demografska slika Kruševca" je naziv projekta koji je grad Kruševac izabrao za sufinansiranje na meduijskom konkursu iz 2017. godine. CINK je još jednom radio temu koja je od krucijalnog značaja, ne samo za Kruševac i okolinu, već i za čitavu Srbiju.

Uz detaljno istraživanje i intervjue sa svim relevantnim sagovornicima, projekat je dao kao rezultat seriju članaka koji su zaintrigirali javnost i podigli svest o razmerama problema. Svi tekstovi se mogu pronaći na adresi http://krusevacpress.com/category/projekti/krusevac2017/

CINK je za realizaciju sufinansiran sa 250.000 dinara.
Learn More
„Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ – partnerstvo sa ARRRO i Evrokontaktom

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ iz Kruševca realizuju projekat “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“, sa ciljem da pruže doprinos razvoju preduzetništva u našoj zemlji putem stvaranja podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo.

Planiramo je da u prvih šest meseci, koliko će trajati prva faza projekta, realizujemo planirane aktivnosti u svih šest opština i gradova koji pripadaju Rasinskom okrugu i da ostvarimo sledeće rezultate:

da utvrdimo resurse lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu za razvoj socijalnog preduzetništva; da formiramo institucionalni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva, i da projekat i temu socijalnog preduzetništva predstavimo svim zainteresovanim stranama i najširoj javnosti.

Izmedju ostalih aktivnosti, izdvojili bi dve koje čine ovaj projekat veoma inovativnim. Pokrenuli smo rad Kancelarije za razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu u okviru prostorija Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, koja je zamišljena kao glavno mesto za pružanje pomoći i podrške sadašnjim ali i budućim akterima u socijalnoj ekonomiji. Pored toga, planiramo da iniciramo njihovo udruživanje u Mrežu socijalnih preduzetnika, čime ćemo omogućiti da se glas socijalnih preduzetnika čuje jače i dalje.

Budući da projekat ima karakter pilot – projekta, sve informacije i stečena iskustva projektni partneri će rado podeliti sa drugim lokalnim samoupravama, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama koje budu iskazale interesovanje za realizuju slične projekte u drugim sredinama u Srbiji.

U okviru ove saradnje, CINK je imao nekoliko zadataka, ali je najviše rađeno na medijskoj promociji i izradi Internet sajta za projekat.

Projekat je finansijski podržala Razvojna agencija Srbije kroz Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja u 2017. godini.

Learn More
„Pomoć u kući za dostojanstvenu starost“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

Projekat "Pomoć u kući za dostojanstvenu starost" je prvi projekat za koji je Opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske unije. Projekat je nastao kao odraz realne potrebe Opštine Varvarin da radi na razvoju usluga socijalne zaštite, određenih u Opštinskoj odluci o socijalnoj zaštiti, u veoma nepovoljnim uslovima. U našoj zemlji je prisutna višegodišnja tendencija prenosa nadležnosti u oblasti socijalne zaštite sa nacionalnog na lokalni nivo koja nije propraćena i odgovarajućom redistribucijom javnih prihoda. Kako sredstva iz lokalnog budžeta nisu dovoljna da zadovolje sve potrebe lokalne zajednice, lokalna samouprava je odlučila da poboljša postojeće i uvede nove usluge u oblasti socijalne zaštite kroz razvojne projekte, uz pomoć donatorskih fondova, uz traženje načina da obezbedi njihovu dugoročnu održivost.

Usluga pružanja pomoći u kući za stare je jedna od prioritetnih u opštini Varvarin, imajući u vidu specifičnosti opštine, koja se nalazi u geografskom centru Srbije. Opština Varvarin spada u grupu devastiranih opština, u kojoj se nalaze 23 opštine čiji nivo razvoja je ispod 50% od republičkog proseka. Prema Popisu iz 2011, broj stanovnika u opštini iznosi 17.966, od čega je 3.994 starije od 65 godina (22,23%) a 5.460 starije od 60 godina (30,39%), tako da opština Varvarin spada među opštine sa najstarijim stanovništvom u Srbiji (prosečna starost je 45,1 godina dok je republički prosek je 42,2 godine). Oko trećine stanovništva živi u staračkim domaćinstvima i nema članove porodice koji bi vodili računa o njima, odnosno prepušteni su samo sebi. Većina stanovništva žive od poljoprivredne proizvodnje i nema značajnije prihode, čak i oni koji su ostvarili opravo na penziju uglavnom imaju prihode koji nisu dovoljni da pokriju osnovne troškove života. Kvalitet života starih osoba u Varvarinu je uglavnom vezan sa njihovim zdravstvenim stanjem i dokle god su u stanju da rade i stvaraju neki dodatni prihod, u stanju su da podmiruju svoje potrebe, međutim kada im se naruši zdravlje situacija postaje alarmantna. Stare osobe u staračkim domaćinstvima pripadaju jednoj od socijalno najugroženijih grupa, a dodatno otežavajuća okolnost je da opština Varvarin ima izuzetno ruralni karakter sa raštrkanim naseljima i smanjenom dostupnošću postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga.

Cilj projekta je unapređenje usluga socijalne zaštite za stare u opštini Varvarin kroz uvođenje usluge pomoć u kući, u skladu sa republičkim standardima i propisima u oblasti pružanja usluga u socijalnoj zaštiti.

Projekat "Pomoć u kući za dostojanstvenu starost" realizuju u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama "Evrokontakt" Kruševac, dok je CINK radio medijsku podršku. Vrednost projekta iznosi 187.211,53 evra, od čega je donacija Evropske unije 152.970,54 evra. Više o projektu na adresi http://pomocukuci.varvarin.org.rs/.

Learn More
„Ja imam reč“ – partnerstvo sa Evrokontaktom
Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac je otpočeo partnerstvo sa UG Evrokontakt na realizaciji projekta pod nazivom „Ja imam reč“. Projekat finansira Fondacija „Trag“ iz Beograda kroz konkurs „Poverenje u parlament“, a njegovu realizaciju pomaže Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Cilj projekta „Ja imam reč!“ je unapređenje komunikacije između građana/ki i narodnih poslanika/ca u Rasinskom upravnom okrugu i uspostavljanje saradnje na stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih i smanjenju nezaposlenosti. REZULTATI: Uspešnom realizacijom projektnih aktivnosti očekujemo da ostvarimo sledeće rezultate: – Uspostavljeni modeli komunikacije između građana/ki i narodnih poslanika/ca iz Rasinskog upravnog okruga; – Građani/ke i narodni poslanici/e međusobno informisani o postavljenim predlozima i pitanjima građana/ki i preduzetim aktivnostima od strane narodnih poslanika/ca; – Najšira javnost informisana o projektu.
Learn More
Ministarstvo 2016. – javno informisanje

Na konkurs Ministarstva kulture i informisanja Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu CINK je konkurisao sa projektnim predlogom pod nazivom "Porodično nasilje - destrukcija u ogledalu".

Ministarstvo je odlučilo da je predloženi projekat vredan finansiranja i za realizaciju dodelilo iznos od =500.000 dinara.

Nakon potpisivanja ugovora CINK je sa uspehom realizovao ovaj složeni medijski projekat. Svi sadržaji koji su objavljeni u okviru realizacije se mogu naći na Internet adresi http://krusevacpress.com/category/projekti/ministarstvo-2016/

Kompletan izveštaj sa ovog projekta je predat na vreme, a svi koji su pratili realizaciju iskazili su svoje zadovoljstvo načinom realizacije i postignutim rezultatima.

Learn More
Kruševac 2016. – javno informisanje

Grada Kruševac je i u 2016. godini raspisao konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. CINK je konkurisao sa projektnim predlogom pod nazivom "Suze trećeg doba - zanemarivanje i zlostavljanje starih osoba".

Komisija je ocenila da je predloženi projekat vredan finansiranja i za realizaciju dodelila iznos od =550.000 dinara.

Nakon potpisivanja ugovora CINK je uspešno realizovao ovaj medijski projekat. Svi sadržaji koji su objavljeni u okviru realizacije se mogu naći na Internet adresi http://krusevacpress.com/category/projekti/krusevac-2016/

Kompletan izveštaj sa ovog projekta je predat na vreme.

Learn More
Kruševac 2016. – kultura

Osim medijskim projektima, CINK se bavi i drugim oblastima. Tako smo sa konkursnim predlogom "Medijska slika i odnosi sa javnošću, potreba za komunikacijom - ustanove u kulturi i osnovne škole Kruševca" učestvovali na konkursu koji je raspisao grad Kruševac. Kao partner na ovom projektu uz CINK se pojavio i kruševački Centar za stručno usavršavanje.

Komisija koja je odlučivala o sufinansiranu projekata donela je odluku da podrži i ovaj projekat, pa je za realizaciju izdvojila 20.000 dinara.

Projekat je uspešno realizovan tokom marta i aprila 2016. godine. U okviru projekta su urađene analize Internet sajtova svih škola na teritoriji Kruševca, kao i sajtovi ustanova u kulturi (Narodna biblioteka, Kruševačko pozorište, Kulturni centar, Istorijski arhiv, Narodni muzej). Rezultati analiza su dostavljeni svim školama i ustanovama. Uz ove rezultate su napravljena i podeljena kratka uputstva koja će im pomoći u daljem radu sa medijima i na Internetu.

Learn More
Ćićevac 2016. – javno informisanje

Konkurs opštine Ćićevac vezan za sufinansiranje projekata u oblasti medija za 2016. godinu je bio prilika da CINK još jednom učestvuje sa svojim predlogom. Tema koja je predložena za realizaciju je bila „Pozitivni primeri poslovanja u Opštini Ćićevac“ i ona je naišla na razumevanje konkursne komisije. Za realizaciju ovog medijskog projekta CINK-u je dodeljen iznos od 60.000 dinara.

Realizacija je bila u periodu mart – jun 2016. godine, a svi sadržaji koji su obrađeni u okviru realizacije mogu da se vide na stranicama KruševacPRESS-a, na http://krusevacpress.com/category/projekti/cicevac2016/.

Learn More
Varvarin 2016. – javno informisanje

Još jedna od projektnih inicijativa CINK-a je našla plodno tle. Na konkursu koji je, u oblasti sufinansiranja medijskih projkata za 2016. godinu, raspisala opština Varvarin, konkurisali smo sa projektnim predlogom koji smo nazvali „Zašto rode zaobilaze Temnić?“ i za realizaciju nam je dodeljeno 135.000 dinara. Ovaj medijski projekat će se baviti demografskim problemima varvarinskog kraja.

Realizacija projekta je predviđena tokom četiri meseca, u periodu od početka marta do kraja juna 2016-te. Sve medijske sadržaje ćete moći da pratite na adresi http://krusevacpress.com/category/projekti/varvarin2016/

Learn More
Print Friendly, PDF & Email