IFES 2022.

Izbori u Srbiji su uvek zanimljiva medijska i novinarska tema. Posebno se to odnosi na finansiranje političkih stranaka u predizbornoj kampanji. Tako smo i došli do realizacije projekta pod nazivom „Zloupotreba javnih resursa u predizbornoj kampanji 2022. godine u Rasinskom okrugu “ koji je realizovan za International Foundation foe Electorial System (IFES).

Najveći izazovi u realizaciji bili su rokovi, jer je trebalo odraditi sve aktivnosti i solidno istraživanje tokom realizacije predizborne kampanje. Takođe, sama izborna atmosfera predstavljala je otežavajuću okolnost.

Rezultati projekta su dostavljani direktno donatoru.

Projekat je trajao samo mesec dana, od 15.03. do 15.04.2022.

Finansijski deo: =2.450,00 USD

Print Friendly, PDF & Email