Ministarstvo kulture i informisanja 2020. – stručni skupovi

Nije bilo lako organizovati stručni skup za novinare u godini korone! Veliki broj organizacionih problema i izazova koji su nastali usled pandemijske situacije i njome nametnutih ograničenja. Ipak, uspeli smo. Jako dobra grupa predavača, zainteresovani učesnici, vrhunska tehnička podrška i priprema događaja – to je bio recept za uspeh. Tema kojojm smo se bavili nosila je naziv „Podizanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o Romima i Romkinjama“.

Sredstva: =450.000.- din

Detaljnije: https://krusevacpress.com/strucni-skup-obuka-novinara-lokalnih-medija-za-izvestavanje-o-romima-i-romkinjama/

Print Friendly, PDF & Email