MIRC 2022.

Od februara do kraja septembra ove godine CINK je realizovao vrlo zanimljiv projekat pod nazivom „Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu „. Finansiranje je ostvareno kroz konkurs niškog Medija i reforma centra (MIRC).

Najveći deo aktivnosti na projektu činila su istraživanja, ali je neizbežan bio i medijski deo kroz koji su prikazivani rezultati pomenutih istraživanjan. Sve tekstove pogledajte na adresi:

https://krusevacpress.com/category/projekti/ekonomski-polozaj-i-sloboda-medija-u-rasinskom-okrugu/

Finansijska vrednost ovog projekta bila je =7.000,00 USD

Print Friendly, PDF & Email