„Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

U Opštini Ćićevac lokalna samouprava i Udruženje građana “Evrokontakt”, uz finansijsku podršku Evropske Unije, realizuju projekat ”Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija”. Medijski partner projekta je CINK. Ovaj partnerski projekat će trajati 20 meseci, do početka februara 2019.godine. Vrednost projekta je 188.107 evra, od čega je donacija Evropske Unije 168.986 evra.

Pomoć u kući u Ćićevcu

Osnovna aktivnost je pružanje usluge pomoć u kući za stare i odrasle stanovnike opštine (45 korisnika). Usluge pruža 10 gerontodomaćica kojima ćemo organizovati edukaciju za dobijanje potrebne licence za obavljanje ovog posla. Pružalac usluge će biti određen preko tendera.

Pored toga, uz pomoć eksperata saradnika, preurediće se kompletan normativni okvir za pružanje usluge pomoć u kući i za druge usluge socijalne zaštite. Uvešće se sufinansiranje usluge od strane korisnika, po skali koju će usvojiti posebnim rešenjem Opštinskog veća. Izradiće se i Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Ćićevac.

Realno gledano, ovo je vrlo važan projekat sa socijalnom tematikom. Njegovi rezultati su višestruki, a posebno činjenioca da je projekat bitno unapređen u odnosu na ranije rađene.

Print Friendly, PDF & Email

Ostavite odgovor