„Pomoć u kući za dostojanstvenu starost“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

Projekat „Pomoć u kući za dostojanstvenu starost“ je prvi projekat za koji je Opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske unije. Projekat je nastao kao odraz realne potrebe Opštine Varvarin da radi na razvoju usluga socijalne zaštite, određenih u Opštinskoj odluci o socijalnoj zaštiti, u veoma nepovoljnim uslovima. U našoj zemlji je prisutna višegodišnja tendencija prenosa nadležnosti u oblasti socijalne zaštite sa nacionalnog na lokalni nivo. Ona nije propraćena i odgovarajućom redistribucijom javnih prihoda. Kako sredstva iz lokalnog budžeta nisu dovoljna da zadovolje sve potrebe lokalne zajednice, lokalna samouprava je odlučila da poboljša postojeće i uvede nove usluge u oblasti socijalne zaštite kroz razvojne projekte. To se planira kroz pomoć donatorskih fondova, uz traženje načina da obezbedi njihovu dugoročnu održivost.

pomoc_u_kuci_za_dostojanstvenu_starost_plakat-fill-299x423Usluga pružanja pomoći u kući za stare je jedna od prioritetnih u opštini Varvarin, imajući u vidu specifičnosti opštine, koja se nalazi u geografskom centru Srbije. Opština Varvarin spada u grupu devastiranih opština. U njoj se nalaze 23 opštine čiji nivo razvoja je ispod 50% od republičkog proseka. Prema Popisu iz 2011, broj stanovnika u opštini iznosi 17.966, od čega je 3.994 starije od 65 godina (22,23%) a 5.460 starije od 60 godina (30,39%). Tako opština Varvarin spada među opštine sa najstarijim stanovništvom u Srbiji (prosečna starost je 45,1 godina dok je republički prosek je 42,2 godine).

Oko trećine stanovništva živi u staračkim domaćinstvima i nema članove porodice koji bi vodili računa o njima, odnosno prepušteni su samo sebi. Većina stanovništva žive od poljoprivredne proizvodnje i nema značajnije prihode. Čak i oni koji su ostvarili opravo na penziju uglavnom imaju prihode koji nisu dovoljni da pokriju osnovne troškove života. Kvalitet života starih osoba u Varvarinu je uglavnom vezan sa njihovim zdravstvenim stanjem. Dokle god su u stanju da rade i stvaraju neki dodatni prihod, u stanju su da podmiruju svoje potrebe. Međutim, kada im se naruši zdravlje situacija postaje alarmantna.

Stare osobe u staračkim domaćinstvima pripadaju jednoj od socijalno najugroženijih grupa. Dodatno otežavajuća okolnost je da opština Varvarin ima izuzetno ruralni karakter sa raštrkanim naseljima i smanjenom dostupnošću postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga.

Pomoć u kući za dostojanstvenu starost

Cilj projekta je unapređenje usluga socijalne zaštite za stare u opštini Varvarin kroz uvođenje usluge pomoć u kući. To je u skladu sa republičkim standardima i propisima u oblasti pružanja usluga u socijalnoj zaštiti.

Projekat „Pomoć u kući za dostojanstvenu starost“ realizuju u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ Kruševac, dok je CINK radio medijsku podršku. Vrednost projekta iznosi 187.211,53 evra, od čega je donacija Evropske unije 152.970,54 evra. Više o projektu na adresi http://pomocukuci.varvarin.org.rs/.

Print Friendly, PDF & Email

Ostavite odgovor