Varvarin 2018. – javno informisanje

Projektna inicijativa CINK-a nazvana „Ekološki izazovi opštine Varvarin u procesu pridruživanja EU“ je „prošla“ na konkursu koji je, u oblasti sufinansiranja medijskih projkata za 2018. godinu. Za realizaciju nam je dodeljeno 100.000 dinara. Ovaj medijski projekat se bavio ekološkim problemima varvarinskog kraja u svetlu pridruživanja Srbije EU.

Uspešna realizacija

Realizacija projekta je bila prilično zahtevna, jer su izabrane teme bile široke i tražile dosta rada i istraživanja na terenu. Sve medijske sadržaje možete naći na adresi http://krusevacpress.com/category/projekti/varvarin-2018/

Izveštaj o realizaciji i utrošku sredstava je pripremljen i dostavljen na vreme. Projektom podržani medijski sadržaji su naišli na dobar odziv medijske publike, što dokazuje veliki broj pregleda objavljenih tekstova, kao i komentara na njih.

Print Friendly, PDF & Email