Kruševac 2016. – kultura

krusevac2016kultura

Osim medijskim projektima, CINK se bavi i drugim oblastima. Tako smo sa konkursnim predlogom „Medijska slika i odnosi sa javnošću, potreba za komunikacijom – ustanove u kulturi i osnovne škole Kruševca“ učestvovali na konkursu koji je raspisao grad Kruševac. Kao partner na ovom projektu uz CINK se pojavio i kruševački Centar za stručno usavršavanje.

Komisija koja je odlučivala o sufinansiranu projekata donela je odluku da podrži i ovaj projekat, pa je za realizaciju izdvojila 20.000 dinara.

Projekat je uspešno realizovan tokom marta i aprila 2016. godine. U okviru projekta su urađene analize Internet sajtova svih škola na teritoriji Kruševca, kao i sajtovi ustanova u kulturi (Narodna biblioteka, Kruševačko pozorište, Kulturni centar, Istorijski arhiv, Narodni muzej). Rezultati analiza su dostavljeni svim školama i ustanovama. Uz ove rezultate su napravljena i podeljena kratka uputstva koja će im pomoći u daljem radu sa medijima i na Internetu.

Print Friendly, PDF & Email