Letters of friendship – Pisma prijateljstva

„Letters of friendship – Pisma prijateljstva“ je zanimljiv projekat koji je CINK realizovao tokom 2018. i 2019. godine. Projekat je finansirala Evropska unija, preko Omadinskog komunikativnog centra iz Banja Luke. Projekat je realizovan u saradnji sa UG Zenicablog iz Zenice kao mlađim partnerom. CINK je bio glavni aplikant i nosilac projekta.

Realizacija ovog projekta je dala više značajnih rezultata. Osim medijskih sadržaja koji su objavljivani na tri Internet portala, štampana je knjiga (zbirka tih tekstova), pripremljena i igrana predstava, i pokrenut regionalni portal Prijateljstvo (www.prijateljstvo.com).

Finansije: =6.050.- EUR

Detaljnije na:

http://krusevacpress.com/category/projekti/letters-of-friendship/

Print Friendly, PDF & Email