Ministarstvo 2016. – javno informisanje

min2016

Na konkurs Ministarstva kulture i informisanja Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu CINK je konkurisao sa projektnim predlogom pod nazivom „Porodično nasilje – destrukcija u ogledalu“.

Ministarstvo je odlučilo da je predloženi projekat vredan finansiranja i za realizaciju dodelilo iznos od =500.000 dinara.

Nakon potpisivanja ugovora CINK je sa uspehom realizovao ovaj složeni medijski projekat. Svi sadržaji koji su objavljeni u okviru realizacije se mogu naći na Internet adresi http://krusevacpress.com/category/projekti/ministarstvo-2016/

Kompletan izveštaj sa ovog projekta je predat na vreme, a svi koji su pratili realizaciju iskazili su svoje zadovoljstvo načinom realizacije i postignutim rezultatima.

Print Friendly, PDF & Email