„Strateško planiranje u Rasinskom okrugu“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

EK2017-strateskopl

Prema podacima istraživanja koje je sprovelo Udruženje građana “Evrokontakt” u pet lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu trenutno je na snazi samo 17 strateških dokumenata.

Strateško planiranje na lokalnom nivou u Srbiji još uvek nije dovoljno prisutno. Ne postoji dovoljno razvijena svest o značaju strateškog planiranja za lokalni razvoj, budući da ključne osobe na lokalnom nivou uglavnom prepoznaju strateške planove samo kao neophodan uslov za pristup donatorskim sredstvima. Lokalnim samoupravama je i dalje potrebna podrška za izgradnju kapaciteta za strateško planiranje.

Četiri lokalne samouprave (Kruševac, Aleksandrovac, Ćićevac i Trstenik) imaju planove upravljanja otpadom, za desetogodišnji period. Strategije razvoja socijalne zaštite imaju Kruševac i Varvarin, lokalne akcione planove za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji imaju Grad Kruševac i Opština Trstenik, a sve opštine imaju takozvanu “krovnu” strategiju održivog ili ekonomskog razvoja.

CINK projektu doprinosi u nekoliko aktivnosti, ali najviše kroz medijsku podršku.

Print Friendly, PDF & Email