„Imam diplomu i slobodan sam“ – partnerstvo sa UG Kneginja Milica

UGKM2017

Projekat „Imam diplomu i slobodan sam“ je drugi projekat za koji je Opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske Unije. Vrednost projekta iznosi 181.459,20 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262,79 evra.

Projekat je nastao kao odraz realne potrebe Opštine Varvarin da radi na problemu ranog napuštanja školovanja i izlaska iz sistema obrazovanja. Sastoji se iz dve grupe aktivnosti. U prvoj grupi aktivnosti je stvaranje institucionalnog i normativnog okvira za funkcionisanje intersektorskog tima. Ne zna se koliko dece napušta školovanje po završetku osnovne škole. Zato će biti urađeno istraživanje na osnovu kojeg će se prirediti akcioni plan.

Druga grupa aktivnosti podrazumeva akcije na motivisanju đaka i roditelja da ne odustaju od školovanja do završetka barem srednje škole.

Planirano je nekoliko edukacija za nastavnike i roditelje. U školama će biti organizovane filmske sekcije, literarne i likovne kolonije, sportska takmičenja, informatički kursevi. Najbolja i najaktivnija deca biće nagrađena kompjuterima, fotoaparatima i sličnim nagradama. Takođe je predviđeno opremanje dva dečja kluba, u Biblioteci u Varvarinu i osnovnoj školi u Donjem Krčinu.

CINK i ovoga puta učestvuje kao medijski partner.

Print Friendly, PDF & Email