„Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“ – partnerstvo sa Evrokontaktom

EK2017-cicevac

Partneri na projektu su Opština Ražanj, Centar za socijalni rad Ražanj, Udruženje „Sunčev zrak“ i Udruženje građana „Evrokontakt“ iz Kruševca. CINK na projektu radi kao medisjki partner.

Projekat finansira Evropska unija kroz program „Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ukupna vrednost projekta je 200.336 evra a donacija Evropske unije iznosi 180.302 evra.

Projekat se sastoji od dva segmenta. Prvi je pokretanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe koja je u potpunosti usaglašena sa zakonodavstvom i nacionalnim standardima. Uslugu pomoć u kući pružaće Centar za socijalni rad Ražanj koji ima iskustvo i kapacitete u pružanju usluga te vrste. Centar je angažovao 12 gerontodomaćica koje treba da pružaju uslugu.

Novina u pružanju usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe je sufinansiranje od strane korisnika.

Print Friendly, PDF & Email